bảo dưỡng xe đúng cách

Bạn sẽ làm gì để có thể bảo dưỡng xe ô tô của mình tốt hơn mọi người khác

dntoto-baoduong_kiem-tra-lop

Trong quá trình vận hành, khi đạp phanh bạn có cảm giác như rung thì nhiều khả năng đĩa phanh đã bị cong, cần sửa chữa hoặc thay thế.