hệ thống điện công suất lớn 48V

Làm cách nào mà hệ thống treo mới của Audi có thể sạc pin khi xe đang chạy?

sxg1347453479

Audi cho biết việc sử dụng loại hệ thống treo mới trong các mẫu xe sản xuất trong tương lai là “hoàn toàn hợp lý”. Tuy nhiên, điều này