làm cách nào để tránh nóng khi xe hơi hệ thống điều hòa

Làm cách nào để tránh nóng khi xe hơi không có hệ thống điều hòa?

dieuhoa-2707-01

Nếu không thực sự cần thiết, tránh ra đường khi nhiệt độ đạt đỉnh. Sắp xếp thời gian biểu hợp lý để lưu thông vào thời điểm trời mát