quá trình cầm vô-lăng

Bạn sẽ học kỹ thuật cầm vô-lăng cơ bản như thế nào cho đúng?

learn-streer-wheel490-1361157049_500x0

Nhưng hãy luôn cố gắng sử dụng cả 2 tay. Cách này giúp kiểm soát vô-lăng tốt hơn, thời gian phản ứng nhanh hơn khi đột nhiên xuất hiện